1. Postanowienia ogólne

1.      Sklep  DDCDrewdom.pl

2.      Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego DDCDrewDom.pl, a także zakres odpowiedzialności.

3.      Korzystając z usług Sklepu Internetowego DDCDrewDom.pl  użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.

4.      Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy DDCDrewDom.pl, a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między DDCDrewDom.pl oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.

5.      Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Podanie fałszywych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.

6.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zawarcie umowy

1.      Przedstawione przez DDCDrewDom.pl w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą hadlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez DDCDrewDom.pl formularze zamówień online.

2.      Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem i bez kosztów wysyłki. Koszt wysyłki doliczany jest w ostatnim etapie składania zamówienia.

3.      Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.

3. Płatność

1.      DDCDrewDom.pl przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji. 

2.      Kupujący ma 3 możliwości zapłaty za towar:

a)płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

b)płatność przelewem na konto: 25 1560 0013 2170 0032 7000 0001

c)osobiście gotówką w naszym punkcie.

3.      Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Złożenie zamówienia i zaksięgowanie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient ma możliwość monitorowania statusu zamówienia.

4. Warunki dostawy

1.      Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierane przez klienta w naszym warsztacie.

2.      Każdy produkt z oferty sklepu ma określony i podany w metryczce czas realizacji zamówienia. Upływa on od momentu zaksięgowania wpłaty na nasze konto. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach,  sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką.

3.       Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w koszyku jako cena końcowa

4.      W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

5. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

1.      Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądż nosi ślady otwierania nie należy kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

2.      Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

6. Prawo odstąpienia od warunków umowy

1.      DDCDrewDom.pl jest firmą produkującą na zamówienie. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Klienta. Poza wyjątkami szczegółowo opisanymi w art. 7 o warunkach reklamacji Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art.7 ust.1 ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów:

  • dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta(projektowanie blatu)
  • dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej

7. Reklamacja i zwroty

1.      DDCDrewDom.pl na zakupiony towar udziela 12-miesięcznej gwarancji, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.

2.      Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice(max 2mm) w formacie. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.

3.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.

4.      Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi  pisemnie e-mailem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.

5.      Jeżeli DDCDrewDom.pl dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

8.Dane osobowe

1.      Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.

2.      Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

3.      Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

9. Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądż innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

2.      DDCDrewDom.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.