Adres
Warszawska 2,
05-082 Blizne
Łaszczyńskiego

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 17:00

Regulamin

1. Postanowienia ogólne:

 • Sklep DDCDrewdom.pl
 • Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego DDCDrewDom.pl oraz zakres odpowiedzialności.
 • Korzystając z usług Sklepu Internetowego DDCDrewDom.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.
 • Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy DDCDrewDom.pl a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między DDCDrewDom.pl oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
 • Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Podanie fałszywych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zawarcie umowy:

 • Przedstawione przez DDCDrewDom.pl w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez DDCDrewDom.pl formularze zamówień online.
 • Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem i bez kosztów wysyłki. Koszt wysyłki doliczany jest w ostatnim etapie składania zamówienia.
 • Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.

3. Płatność:

 • DDCDrewDom.pl przyjmuje przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji.
 • Kupujący ma 3 możliwości zapłaty za towar: a) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl b) płatność przelewem tradycyjnym na konto: 25 1560 0013 2170 0032 7000 0001 c) kurierowi za pobraniem lub osobiście gotówką w naszym punkcie.
 • Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Złożenie zamówienia i zaksięgowanie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient ma możliwość monitorowania statusu zamówienia.

4. Warunki dostawy:

 • Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierane przez klienta w naszym warsztacie.
 • Każdy produkt z oferty sklepu ma określony i podany w metryczce czas realizacji zamówienia. Upływa on od momentu zaksięgowania wpłaty na nasze konto. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach, sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką.
 • Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w koszyku jako cena końcowa.
 • W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

  5. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu:

  • Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądź nosi ślady otwierania, nie należy kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

  • Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

  6. Prawo odstąpienia od warunków umowy:

  • DDCDrewDom.pl jest firmą produkującą na zamówienie. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Klienta. Poza wyjątkami szczegółowo opisanymi w art. 7 o warunkach reklamacji, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy. W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 (czyli zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów:
   • dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta (projektowanie blatu),
   • dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

  7. Reklamacja i zwroty:

  • DDCDrewDom.pl na zakupiony towar udziela 12-miesięcznej gwarancji, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.

  • Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice (max 2mm) w formacie. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.

  • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.

  • Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi pisemnie e-mailem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.

  • Jeżeli DDCDrewDom.pl dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

  8. Dane osobowe:

  • Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.

  • Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

  • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

  9. Postanowienia końcowe:

  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

  • DDCDrewDom.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.